Å skrive en god tekst er som å lage en god saus

I dag er det mange som skriver mye og ofte, og konkurransen om leserens tid er større enn noen gang. Dermed må du fange interessen til leseren helt innledningsvis i teksten. Jo raskere mediet er, jo raskere mister leseren tålmodigheten.  Skal du lese en roman er du kanskje villig til å bruke en time på å komme inn i teksten, mens leter du etter noe på nett, gir du opp en dårlig tekst etter bare noen sekunder.

Å lage saus
Å skrive en god tekst er som å lage en god saus. Du starter med mye tekst, og så «koker du det inn» ved å forkorte og forbedre. Til slutt står du igjen med det beste og viktigste. Det krever jobb av deg som skriver teksten, men til gjengjeld er lesejobben lettere, og dermed når du lettere ut med ditt budskap. Og det er vel det du ønsker?

Å skrive en god tekst er som å lage en god saus. Du starter med mye tekst, og så «koker du det inn» ved å forkorte og forbedre. Til slutt står du igjen med det beste og viktigste.

Matlaging er viktigere og viktigere i vårt samfunn. Mat skal lages fra bunnen av, med gode råvarer. Prosessen starter allerede i butikken, du velger de beste tomatene, de beste potetene, de ferskeste kjøtt- eller fiskebitene, for å lage det perfekte måltid. Du vet at alle ingrediensene er med på å påvirke sluttresultatet og derfor er alle enkeltdelene nøye valgt ut.

Slik er det med tekster også. Gode tekster er satt sammen av gode og nøye utvalgte ord. Eller burde jeg bruke «begreper», tekster er satt sammen av gode og nøye utvalgte begreper. Nei, «ord» fungere godt i denne sammenhengen. Eller burde jeg skrevet «konteksten»; «ord fungerte godt i denne konteksten»? Tja, det kan fungere, men om jeg ønsker å nå ut til et bredt antall lesere bør jeg velge «sammenheng», da mister jeg ingen lesere der.  Vei ordene, smak på dem, og se hva som fungere i din tekst. Hva ønsker du å si? Hva vil du at leseren din skal sitte igjen med etter å ha lest teksten din? Hva ønsker du at leseren skal gjøre?

Skriveferdigheter blir stadig viktigere
I denne teksten ønsker jeg at du som leser skal reflektere over hvordan du skriver, og hvordan du best kan nå ut til dine lesere. Alle har nå sin egen lille hærskare av lesere. Det er ikke bare journalister og forfattere som skriver hver dag. Alle gjør det. Vi skriver tekstmelding til kona, til barna, vil svigerforeldre og foreldre i vennegruppen. Vi skriver mail til sjefen, til borettslaget og til leverandøren av TV-signalene våre. Vi ber om tilbud på rørleggerarbeid, vi selger sofaen vår på Finn, og vi skriver sms til venninnens som nettopp har blitt bedratt. Nettopp derfor blir skriveferdighetene viktigere og viktigere. Manglende skriveferdigheter fører til misforståelser, krangler og ender opp med å ta mye tid. Tid vi ikke har. Det er bedre å bruke fem minutter på å sende en godt formulert sms, enn å bruke en halvtime på å forklare din kjære hvorfor svigermor misforsto innholdet.

Manglende skriveferdigheter fører til misforståelser, krangler og ender opp med å ta mye tid. Tid vi ikke har.

Gode tekster skaper synlighet
Den som skriver best blir sett og hørt.  Og er det noe vi ønsker i vårt samfunn er det nettopp å bli sett og hørt. Vi vil nå ut med budskapet vårt. Virksomheter vil nå fram med informasjon om hvilken kompetanse de har. Dette må forklares på en måte som gjør at alle kan forstå det, ikke bare bransjefolk. I dag er ingenting lenger unna enn et Google-søk, og den virksomheten som ikke klarer å tydeliggjøre hva de kan gjøre for leserne (kundene), har tapt. Og det er ikke slik at de som bruker de mest kompliserte begrepene (de vanskeligste ordene) går seirende ut av duellen (vinner). Leseren setter pris på innhold som er innenfor referanserammen av egen forståelseshorisont (liker innhold de kan forstå). Har du selv noen gang lest en tekst, og tenkt at «denne var alt for enkel», jeg forstår jo alle ordene? Neppe. Men du har kanskje opplevd å leste tekster der den indre koherensen skaper dissonans, slik at adaptasjonsprosessene går på høygir (tekster der sammenhengen er uklar og du hele tiden endrer forståelsen av innholdet)? Tekster som er skrevet med for mange fagbegreper, uten tanke på hvem som skal lese innholdet, blir en tekst full av humper i veien. Hvert begrep vi ikke forstår skaper en hump, og gjør at vi kommer ut av rytmen.

Når du vet at din leser kun er et tastetrykk unna å velge noe annet, bør du velge ingrediensene (ordene) i teksten med omhu.